Spotlightcoloured

- for 32. gang!

Stortlogohvidskygge
guldrod

Sydsjællands bedste vinterrevy

Bag Næstved Revyen

Næstved Teater & Revyklub er en forening, som opfører revy og teater i Næstved-området. Foreningen er dannet i 1950 og har siden været til stor glæde for dets aktive, medlemmer og det regionale publikum. Næstved Teater & Revyklub opsætter hvert år Næstved Revyen i januar/februar og lejlighedsvis teaterstykker.

Har du lyst til at være en del af revyholdet?

Hvis du kunne tænke dig at være skuespiller eller med på holdet omkring dem, så kig ud på H.C. Andersens Vej 24 en mandag aften fra kl. 19.00 i oktober, november eller december. Vi kan ikke på forhånd vide, om der er plads, men vi vil heller ikke udelukke muligheden.
For aktiv deltagelse på revyholdet, kontakt formand Søren Nedergaard.

Har du lyst til at opsætte et teaterstykke?

Der er desværre ingen teateropførelser i øjeblikket, men muligheden står åben for interesserede.
For opsættelse af teaterstykker, kontakt næstformand Janie Koch.

Har du lyst til at deltage i foreningsarbejdet eller bare støtte os?

Du kan støtte os ved at blive medlem af Næstved Teater & Revyklub for kun 100 kr. om året. Med et medlemskab støtter du foreningen og får adgang til generalforsamlingen.
For medlemskab af Næstved Teater Og Revyklub kontakt kasserer Hans Emil Christensen.

Bestyrelsen


Formand og revyleder
: Søren Nedergaard, 6170 5134 - denti@stofanet.dk
Næstformand: Janie Koch, 3164 6690 - jfkoch@mail.dk
Kasserer: Hans Emil Christensen, 2238 1988 - hec@post6.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Bendt Andersen, 2281 0400 - tine_bendt@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Martin Engelbæk Jacobsen, 5383 6302 - martin.e.h.jacobsen@gmail.com

Lidt historie

Den 28. november 1950 stiftedes "Sydsjællands Dramatiske Klub" og den 18. februar 1951 var der premiere på den allerførste forestilling, enakteren "Marens Kyllinger". I 30 år blev teaterstykkerne opført rundt omkring i Næstved og efterhånden også længere væk fra Næstved, men den 22. marts 1981 blev H.C. Andersens Vej 24 brugt første gang og i de følgende år skulle det blive det faste tilholdssted. Indtil sæsonen 1996/1997 turnerede teatergruppen dog stadig.

I februar 1989 fødtes Næstved Revyen og foreningen opførte den første revyforestilling i sin 38 årige levetid. Det blev samtidigt signalet til, at foreningen gik nye tider i møde, og som konsekvens heraf, blev klubbens navn ændret i 1994 fra "Sydsjællands Dramatiske Klub" til "Dramatisk Klub, Næstved". Året efter blev det igen ændret til det nuværende "Næstved Teater & Revyklub".

Næstved Revyen er blevet opført hvert år siden starten i 1989. Succesen var stor i mange år, og der var både spisning og dans, men i år 2002 begyndte publikumstallet at vige, og i 2005 måtte lørdagene helt udelades på grund af den lave interesse. Der var igen fremgang at spore i 2007, hvor både lørdagene og menuen vendte tilbage, og i 2009 blev det starten på en succesperiode uden lige, da alt blev udsolgt. I 2010 var alle billetter udsolgt før premieren, og de næste år tidligere og tidligere. I jubilæumssæsonen 2013 blev alle billetter solgt på 2 dage, og det samme skete for en ekstraforestilling. Det blev et 25-års jubilæum helt på toppen.

Teaterdelen, som har båret klubben i så mange år, er i dag helt domineret af revyen. Siden 2007 har foreningen ikke opført teater på grund af mangel på interesserede og sikkert også på grund af de mange ressourcer, der bruges på revyen. Teaterdelen står dog stadig åben for dem, der har lyst og interesse.

Klubbens økonomi har været lidt op og ned i gennem årene, men da Næstved Revyen efter nogle få år havde slået sig fast, som en god tradition, kunne der bringes balance i klubkassen. I 2008 var der så mange midler, at det professionelle lys og lydanlæg, som Miss Lyd havde bidraget med i flere år, blev købt for en meget rimelig sum. Borgmester Henning Jensen fortæller i bladet fra foreningens 50 års jubilæum i 2000: "Det er bemærkelsesværdigt, at Næstved Teater & Revyklub aldrig står i kø for at få støtte og man har i alle årene stort selv formået at skabe det økonomiske grundlag for klubbens eksistens og det er imponerende."

Mange er kommet og gået igennem tiden, enten det har været revy eller teater, på scenen eller bagved, og alle har bidraget til, at foreningen har kunne klare sig så godt. Det er ikke muligt uden ihærdige og dygtige frivillige, og dem er der stadig mange af. Foreningen har i dag et medlemstal på ca. 35 og de fleste af dem deltager i revyarbejdet. Den 28. november 2010 fyldte Næstved Teater & Revyklub 60 år. Det kunne tyde på en forening, der er langtidsholdbar, og det kan kun lade sig gøre på grund af de mange ildsjæle, lige fra starten i 1950 og frem til i dag. Et utal har gjort rigtig meget for foreningen gennem tiden, men der er nogle, der har gjort en helt ekstraordinær indsats, og som er foreningens æresmedlemmer:

Birgit Eriksen
(æresmedlem - dato ukendt)

Birgit Eriksen var en af Næstors helt store personligheder og medlem af foreningen i mere end 50 år, hvor hun også var formand i hele 29 år! Hun startede med dilettant i 1955 og i mange år tog hun rundt og optrådte i gymnastik- og husmandsforeninger både i Næstved, Vordingborg, Lolland-Falster, Møn og Gadstrup. Dengang blev der øvet i hjemmene, men senere blev det på H.C. Andersens Vej 24, hvor Næstved Revyen stadig holder til. Birgit har deltaget i mange teaterstykker, men glansrollen var i "Parasitterne" fra 1998 sammen med Poul Woulters Rasmussen. I mange år spillede Birgit sammen med sin søster Bodil, men de to var også sminkører i talrige forestillinger både hos Næstved Teater & Revyklub og for andre foreninger.
Birgit Eriksen var med til det sidste og deltog i bestyrelsesmøder og ved billetindgangen til Næstved Revyen helt frem til sin død i foråret 2009. Birgit har altid udvist stor hjælpsomhed og engagement i foreningen, som var hendes ét og alt, og som hun udtalte til TV2 Øst i februar i 2009, var teaterlivet og foreningen hendes store ”barn” og at hun slet ikke kunne undvære det. Hun viede en stor del af sit liv til foreningen både som aktør og i baglandet.

Birgit Dyrlund Jensen - Bjarne Vibo Jensen - Anette Strømsholt - Preben Pedersen
(æresmedlemmer 1. oktober 2010)
 

I starten af efteråret 1988 skulle et nyt teaterstykke sættes op, med Birgit Dyrlund Jensen som instruktør. En hel del mødte op, blandt andre Preben Pedersen, og rollerne blev uddelt, men der var ingen rolle til Preben. Bjarne Vibo Jensen var også til stede, så han snakkede lidt med Preben om baggrund, interesse osv. Det blev en god snak, og Bjarne spurgte Preben, om han ville være med til at lave revy. Bjarne havde været med til at starte Karrebæk Revyen op, men mente, at Næstved var stor nok til at have sin egen revy. Bjarne spurgte også Anette Strømsholt, som havde været med i det sidste teaterstykke, og der skulle arbejdes videre med at få flere til. Birgit blev instruktør og Bjarne fungerede som revyleder og tekstforfatter i stor stil, og dermed var Næstved Revyen en realitet.
Birgit og Bjarne var ”altmuligmænd”. Idéer, tanker, kreativitet blev udnyttet optimalt. Birgit syede også tøj, lavede kaffe, bagte og fik optimismen ind i hele holdet. ”Det går helt fint med revyen, men det kan godt blive bedre”, var en bemærkning man ofte hørte fra Birgit. Bjarne tegnede programmer, fandt sponsorer, ordnede kulisser, malede og meget mere, og selvom det blev kaldt revygruppen, så var følelsen, at Birgit og Bjarne ordnede det hele. Og ikke nok med det, så deltog Birgit og Bjarne også i Næs
tved Teater og Revyklubs bestyrelse i flere år, indtil de begge takkede af i slutningen af 90’erne. Det er Birgits og Bjarnes skyld, at Næstved Revyen ikke fik nogle ”børnesygdomme” fra starten. Og derfor har de begge en stor del af æren for, at Næstved Revyen eksisterer den dag i dag. Grundlaget var lagt og det er vi i dag meget taknemmelige for.

Et af Næstved Revyens pletskud i debutåret, var et ældre ægtepar fra Holme-Olstrup, som blev spillet af Anette Strømsholt og Preben Pedersen. Det var efter fortjeneste, at det blev belønnet med aftenens første kraftige bifald. Siden har de begge høstet utallige bifald for deres præstationer, og i 2015 stadig med Anette på scenen. Preben valgte at træde af scenen i 2013, men deltager stadig i revyarbejdet. Anette og Preben har en stor ære i, at Næstved Revyen har været så velfungerende igennem årene, og de er, om nogen, indbegrebet af Næstved Revyen. Dygtige skuespillere, vellidte, altid engagerede og altid nærværende, men de accepterer ikke alt og godt for det, for det er jo sådanne typer, der giver revyen kant. En succes som Næstved Revyen, kommer ikke af sig selv, og med Anette og Prebens deltagelse siden revystarten i 1989, er de begge uomtvistelig en meget stor årsag til den glæde, vi har høstet af publikums begejstring. At være på samme scene i samme forening i så mange år, som frivillig, og med så stor succes, overgås ikke af mange, om nogle overhoved.

Bent Andersen
(æresmedlem 14. oktober 2011)

Efter sytten år, syv år i både teater og revy, og femten år i revyen alene, stoppede Bent Andersen som aktiv på scenen i 2003. I de tidlige år var Bent teaterskuespiller, og de seneste år aktiv bag scenetæppet. At stoppe som aktiv omkring scenen, betød dog ikke, at Bent forlod foreningen. Siden 2003 har Bent været kontaktperson til vores mange annoncører, og har travet byen tynd mange gange, for at tegne annoncer med de forretningsdrivende, som kender ham ganske godt. Vi er faktisk lidt i tvivl, om det er Næstved Revyen eller Bent, de kender bedst? Sådanne ildsjæle har enorm betydning for enhver forening, som naturligvis stadig er fyldt med aktive og dygtige ildsjæle, ellers kan det ikke lade sig gøre. Men at være det i 25 år i aktiv tjeneste, er virkelig en bedrift! I 2015 valgte Bent at gå på revypension.

Teateropførelser

1951 - Marens kyllinger
1951 - Kludekræmmerens tøs
1952 - Guderne ler
1952 - I sikker havn
1953 - Guderne ler
1953 - Kvindelist
1954 - Under værgerådet
1955 - Den nye husassistent
1956 - Under skæbnens lov
1957 - Bedre folks børn
1958 - I som præker
1958 - Tyrannens fald
1959 - Alle mand i trøjen
1959 - Tyrannens fald
1960 - Alle mand i trøjen
1960 - Den lille model
1961 - Den lille model
1961 - Den svævende jomfru
1962 - Den svævende jomfru
1962 - Min søn Peter
1963 - Far skal giftes
1964 - Far skal giftes
1964 - Kvindernes oprør
1965 - Den kække svømmer
1965 - Far skal giftes
1965 - Kvindernes oprør
1966 - Den kyske levemand
1966 - Den kække svømmer
1967 - Den kyske levemand
1967 - Kaptajnen går i land
1968 - Kaptajnen går i land
1968 - Stamherren

1969 - Stamherren
1969 - Vores lille kone
1970 - Dyden går amok
1970 - Vores lille kone
1971 - Dyden går amok
1971 - En nat på Smalby Hotel
1972 - En nat på Smalby Hotel
1972 - Min kone fra Paris
1973 - Det er så yndigt.
1974 - Det er så yndigt
1974 - Rasmine går igen
1975 - Alle mand i trøjen
1975 - Rasmine går igen
1976 - Alle mand i trøjen
1976 - Tante Jutta fra Kalkutta.
1977 - En god pige
1977 - Tante Jutta fra Kalkutta
1978 - En god pige
1978 - Sct. Peter bevilger orlov
1979 - Højt at flyve dybt at falde
1979 - Sct.Peter bevilger orlov
1980 - De tossede pigebørn
1980 - Højt at flyve dybt at falde
1981 - De tossede pigebørn
1981 - Så kom afsløringen
1982 - Bedstefar går amok
1982 - Så kom afsløringen
1983 - Bedstefar går amok
1983 - Stamherren
1984 - Den kyske levemand
1984 - Stamherren
1985 - Den kyske levemand
1985 - Nattens dronning
1986 - Den kyske levemand
1986 - Ih hvor er det kommunalt
1986 - Nattens dronning
1987 - Den storartede jomfru
1987 - Ih hvor er det kommunalt
1988 - Den storartede jomfru
1989 - Bævleballe byråd
1990 - Københavner Valde
1991 - Bedstefar går amok
1991 - Byttecentralen.
1992 - Bedstefar går amok
1993 - Når himlen er blå og græsset er grønt
1994 - Hvem støver af
1994 - Kilde-Reysen
1995 - Glædelig jul
1995 - Splitte min bramsejl Alvilda
1995 - Svend, Knud og Valdemar
1996 - Svend, Knud og Valdemar
1997 - Jeppe på bjerget
1998 - Parasitterne
1999 - Elverhøj
2000 - Dyveke
2003 - Folk og røvere i Kardemommeby
2004 - Superstykket
2005 - El Revolucion
2006 - Et juleeventyr
2007 - Et juleeventyr
2007 - John Mogensen
 


© Næstved Teater & Revyklub
All Rights Reserved